logo
Otevřeno Po - Pá: 9.00 - 17.00
 

Jiřího z Poděbrad 3254, Varnsdorf

 info@nabytek-lipa.cz

Telefon +420 412 332 042
  +420 736 537 171
Košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky Interiéry Lípa s.r.o.

1 Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Interiéry Lípa s.r.o., se sídlem Raspenavská 4, 460 01 Liberec 32 - Radčice , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, identifikační číslo 25415830, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při používání internetového obchodu na adrese www.nabytek-lipa.cz a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 Ceny zboží

Ceny za zboží uvedené v internetovém obchodě www.nabytek-lipa.cz jsou uváděny v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen.
Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny včetně dopravy (při nákupu nad 15 000,- je doprava zdarma) na bankovní účet prodávajícího. Nebo uhrazením celé částky v hotovosti na prodejně či při převzetí zboží od dopravce.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží i jako daňový doklad a dodací list.
Kupující je oprávněn převzít zboží zásadně až po jeho zaplacení, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.

3 Objednávka zboží

Objednávka zboží je uskutečněna vložením požadovaného zboží a jeho množství do košíku.
Podmínkou pro uskutečnění objednávky je nutné vyplnit veškeré požadované údaje a náležitosti uvedených v objednávkovém formuláři, jako je fakturační adresa či dodací adresa, pokud se od sebe navzájem liší, telefonní kontakt či email pro bezproblémovou komunikaci, požadované dodání zboží a  formou úhrady i dopravy.
Objednávku lze odeslat písemně – poštou či emailem. Možno lze i telefonicky, tato objednávka musí být ovšem následně potvrzena písemně.
Objednávka je prodejcem do 24 hodin potvrzena emailem.
O odeslání zboží budete rovněž upozorněni emailem či telefonicky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení celkové kupní ceny, jeho převzetím.

4 Zrušení objednávky, vrácení zboží

Kupující má dle občanského zákona č. 89/2012 Sb. Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu od převzetí zásilky. Prodávající pak dle výběru kupujícího vrátí peníze či poskytne jiné zboží. V tomto případě je nutné zaslat zboží zpět na adresu provozovny – Interiéry Lípa s.r.o., Jiřího z Poděbrad 3254, 404 47 Varnsdorf doporučenou, pojištěnou zásilkou a to včetně kopie faktury a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.
Zboží zasílejte zpět výhradně jako pojištěnou zásilku, jelikož za jeho ztrátu, poškození ručí až do přijetí adresátem jeho odesílatel.
V případě, že zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
Peníze budou vráceny kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy a to dohodnutým způsobem s prodávajícím.
Dle dohody kupujícího s prodávajícím je kupní cena vyplacena hotově či bezhotovostní převodem na bankovní účet kupujícího nebo poštovní poukázkou.

5 Úhrada za zboží, cena dopravy a doručení zboží

Kupující má možnost volby dopravy, stejně tak i platebních podmínek.
Způsob úhrady zboží:

  •  platba bankovním převodem – kupující může zvolit platbu bankovním převodem. Úhradu provede kupující na účet prodávajícího – číslo účtu 43-9445190207/0100. Jako variabilní symbol je nutné zadat číslo dokladu. Tato platba probíhá zásadně před dodáním zboží, není-li uvedeno jinak.
  • platba v hotovosti – kupující může zvolit platbu v hotovosti při osobním převzetí v místě provozovny na adrese Interiéry Lípa s.r.o., Jiřího z Poděbrad 3254, 404 47 Varnsdorf.

Na prodejně je možná platba v hotovosti či bezhotovostní platba na platebním terminálu.
Kupující může také zvolit platbu dobírkou – při převzetí zboží od dopravce. Úhrada je provedena hotově na základě dodání zboží.
Doprava zboží je prováděna prostřednictvím kurýrní služby či jí prodávající uskuteční sám.
Při nákupu zboží do 15 000,- je cena dopravy jednotná a to 400,-
Při nákupu zboží nad 15 000,- je doprava zdarma.

6 Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů po bobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno jinak je záruka na zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.
Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem (přepisování atd.).

7 Reklamace

Reklamce se vyřizují na adrese provozovny Interiéry Lípa s.r.o., Jiřího z Poděbrad 3254, 407 47 Varnsdorf. V případě prokázání vady zboží, které se projeví z doby trvání záruční doby, má zákazník právo na bezplatnou opravu, výměnu či vrácení peněz.
Postup při reklamaci:

  • informujte kupujícího o reklamaci na telefonním čísle 736537171, na emailu  reklamace@nabytek-lipa.cz či písemně na adrese Nábytek LÍPA, Jiřího z Poděbrad 3254, 407 47 Varnsdorf
  • zboží zašlete jako doporučený balík na adresu provozovny. Balík v žádném případě neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude zásilka převzata.
  • nutno uvést důvod reklamace, vaši adresu, popřípadě obrazovou dokumentaci
  • doklad, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto je potřeba originál, či prodejního dokladu.

Na vyřízení reklamace má prodávající ze zákona 30 dní.
Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, v případě nahrazení výrobku, novým výrobkem, začíná běžet opět záruční doba dva roky.
Nekompletní zboží je nutno nahlásit do 5 pracovních dnů od den jeho převzetí, jinak právo zaniká a reklamace nebude vyřízena.
O průběhu reklamace, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.

8 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícím za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.